Що таке мобінг та як йому протидіяти?!

Ми достатньо знаємо про булінг дітей, однак рідше говоримо про те, що подібне трапляється і з дорослими. На роботі минає велика частина життя, тому кожному з нас хочеться отримувати як моральне, так і матеріальне задоволення від праці. Донедавна це питання замовчувалося та не виносилося на публіку, але 1 грудня 2022 року Верховна Рада України прийняла закон  №5749  про мобінг, який передбачає відповідальність за цькування і приниження на роботі. 

Нагадаємо, що мобінг (цькування) – систематичні (повторювані) тривалі умисні дії або бездіяльність роботодавця, окремих працівників або групи працівників трудового колективу, які спрямовані на приниження честі та гідності працівника, його ділової репутації, зокрема з метою набуття, зміни або припинення ним трудових прав та обов’язків, що проявляються у формі психологічного та/або економічного тиску, зокрема із застосуванням засобів електронних комунікацій, створення стосовно працівника напруженої, ворожої, образливої атмосфери, зокрема такої, що змушує його недооцінювати свою професійну придатність. 

Формами психологічного та економічного тиску є:

• безпідставне негативне виокремлення працівника з колективу або його ізоляція;

• нерівність можливостей для навчання та кар’єрного росту;

• нерівна оплата за працю рівної цінності, яка виконується працівниками однакової кваліфікації;

• безпідставне позбавлення працівника частини виплат (премій, бонусів та інших заохочень);

• необґрунтований нерівномірний розподіл роботодавцем навантаження і завдань між працівниками з однаковою кваліфікацією та продуктивністю праці, які виконують рівноцінну роботу.

Економічний тиск може проявлятися у нерівній оплаті праці в співвідношенні з іншими працівниками, безпідставному позбавленні премій, надбавок, бонусів. А психологічний – створення несприятливої робочої атмосфери, ігнорування працівника, поширення неправдивих чуток, наклепів як усно, так і за допомогою засобів електронних комунікацій.

Подібні обставини несуть надзвичайну шкоду для особистості, що проявляється у заниженні самооцінки та професійної придатності, депресивному стані, а також нерідко – доведенні до самогубства.

Відповідальність за вчинення мобінгу

Для захисту своїх прав працівник може звернутися зі скаргою до Державної служби України з питань праці та/або до суду (стаття 2-2 КзПпУ).

У разі ушкодження здоров’я працівника, причиною якого став мобінг (цькування), факт якого підтверджено судовим рішенням, що набрало законної сили, заподіяна шкода відшкодовується у розмірі понесених витрат на лікування (стаття 173 КЗпП України). Якщо ж мобінг призвів до моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв’язків, і вимагає від працівника додаткових зусиль для організації свого життя, то відшкодування роботодавцем моральної шкоди працівнику провадиться у разі, якщо таке порушення підтверджено судовим рішенням, що набрало законної сили (стаття 237-1 КЗпП України).

Крім того, 23 грудня 2022 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні щодо запобігання та протидії мобінгу (цькуванню)», яка визначає адміністративну відповідальність за вчинення мобінгу працівника:

• за перше правопорушення – штраф на громадян від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до тридцяти годин і накладення штрафу на фізичних осіб – підприємців, які використовують найману працю, посадових осіб – від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин;

•за друге порушення протягом року або коли мобінгвчинено групою осіб – штраф на громадян від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від тридцяти до п’ятдесяти годин і накладення штрафу на фізичних осіб – підприємців, які використовують найману працю, посадових осіб – від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

Роботодавцям слід уважно ставитись до психологічного та емоційного стану своїх працівників, а у разі виявлення будь-яких ознак тиску невідкладно здійснювати заходи протидії мобінгу на роботі.

Ольга Давиденко,

Заступник начальника

Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці.